Home / Tag Archives: Mẫu nhà lệch tầng

Tag Archives: Mẫu nhà lệch tầng

KIẾN TRÚC NHÀ LỆCH TẦNG

mau-nha-lech-tang-kien-truc-nha-lech-tang-1

KHÁI NIỆM NHÀ LỆCH TẦNG thiết kế nhà lệch tầng Nhà lệch tầng – cái tên có thể nói lên bản chất thiết kế, đó chính là không gian các tầng (hoặc các tấm sàn) trong nhà khác nhau, lệch nhau về cao độ. Nhà lệch tầng thường ứng dụng …

Read More »